Om klubben


Historik

Högdalens Budoklubb bildades den 23 augusti 1971, samtidigt som Högdalshallen invigdes. Eldsjälen bakom detta var Stig Forsberg som ledde en framgångsrik klubbverksamhet i Brännkyrkahallen på 60-talet. Stigs goda rykte hos Idrottsförvaltningen vilket ledde till att han fick tillgång till motionsrum A i hallen som egentligen var avsett för bordtennis.
Klubben fick redan från starten 2 sektioner nämligen judo med Tomoki Ishikuro som instruktör och ju-jutsu med K G Pettersson som instruktör. Ju-jutsusektionen hade sedan olika instruktörer, men det var först när Bertil Bergdahl kom till klubben i slutet på 70-talet, som verksamheten tog riktig fart. Han kom från Stockholm Budokwai och graderades till 1 Dan 1978, idag innehar Bertil 8 Dan.
Stig avgick 1991 efter 20 år som ordförande i klubben, judon och ju-jutsun höll ihop i samma klubb till mitten av 90-talet. Efter en tids svacka för judon, beslöt man att det skulle gynna båda verksamheterna om man delade klubben. Så judon bildade då Högdalens Judoklubb. Samarbetet har varit gott under hela tiden, ju-jutsun och judon är som varandras tvillingklubbar.

Högdalens Budoklubb är ansluten till Riksidrottsförbundet (RF) samt Svenska Ju-jutsuförbundet. Högdalens Budoklubb bedriver en seriös träningsverksamhet med välmeriterande och licensierade instruktörer. Klubbens organisationsnummer är 802012-4049. Alla klubbmedlemmar är försäkrade hos Folksam och vårt försäkringsnummer är K62910, men det används trevligt nog väldigt sällan.

Medlemmar

Klubben består av cirka 80 medlemmar varav ungefär hälften är barn och hälften är vuxna. Fördelningen mellan könen är ungefär 30% tjejer och 70% killar, både bland barn och vuxna. Klubbens hedersmedlemmar är Bertil Bergdahl, Olle Hellberg, Holger Liljekvist, Magnus Karlsson, Li Sjökvist, Mathias Forsberg och Martin Christensson.

Klubbstyrelse

Ordförande:   Martin Christensson          ordforande@hogdalensbudoklubb.se
Kassör:            Bertil Bergdahl                    kassor@hogdalensbudoklubb.se
Sekreterare:   Marcus Norell                      sekreterare@hogdalensbudoklubb.se
Ledamot 1:     Viktor Willander Thand    ledamot1@hogdalensbudoklubb.se
Ledamot 2:    Ilse Meijers                           ledamot2@hogdalensbudoklubb.se
Suppleant 1:   Emma Ringqvist                 suppleant1@hogdalensbudoklubb.se
Suppleant 2:  Monika Bachmayer            suppleant2@hogdalensbudoklubb.se

Föreningsstadgar

Här kan ni läsa om klubbens stadgar och riktlinjer för verksamhet samt styrelse: Föreningsstadgar (pdf)

Övriga ansvarsområden

Bidragsansvarig: Marcus Norell
Graderingsansvarig: Bertil Bergdahl
Hemsideansvarig: Viktor Willander Thand
Instruktörsansvarig: Martin Christensson
Lägeransvarig: Styrelsen utser för respektive läger
Materialansvarig: Martin Christensson
Medlemsmatrikelansvarig: Marcus Norell
Sociala medier-ansvarig: Farshid Nourousi
Informationsansvarig: Viktor Willander Thand
Mediabibliotek: Styrelsen
Barnansvarig: Cecilia Bergdahl
Ju-jutsupassansvarig: Monika Bachmayer
Utbildningansvarig: Bertil Bergdahl
Fest- och kickoffansvarig: Styrelsen
Valberedning: Cecilia Bergdahl och Anders Wirén
Revisorer: Anders Förberg och Johan Lindström
Revisorsuppleant: Farshid Nourousi