Träningsregler

 • Du ska ta av skorna innan Du går in i dojon (träningslokalen) och ställ dem i ordning på avsedd plats.
 • Du ska alltid hälsa (buga) när Du går in och ut ur dojon eller på och av mattan. Du skall även hälsa på Din träningspartner före och efter träningen.
 • Håll alltid en god ordning i dojons alla utrymmen.
 • Dina finger- och tånaglar skall vara rena och kortklippta och Du skall själv vara ren.
 • Du skall ha en hel och ren vit gi (träningsdräkt) gärna med Svenska Ju-jutsuförbundets märke på vänster bröst.
 • Du skall alltid använda tofflor till och från mattan.
 • Du skall aldrig äta eller dricka på mattan.
 • Gå aldrig upp på mattan eller lämna mattan utan att meddela instruktören.
 • Du skall aldrig lära ut eller demonstrera Ju-jutsutekniker på annan plats än i dojon och det skall ske under ordnade former med en ansvarig instruktör närvarande.
 • Du skall vara uppmärksam och bara träna det instruktören visar och säger.
 • Du skall inte göra motstånd när Din träningspartner skall öva in en ny teknik. Du skall inte vara överlägsen mot Din träningspartner även om Du är tekniskt skickligare, utan hjälpa till så att Din träningspartner lär sig så bra som möjligt. Vi tränar med varandra, inte mot varandra.
 • Du skall respektera Din träningspartners signal om att ge upp (avklappning) och omedelbart släppa Ditt grepp.
 • Du skall inte försöka göra tekniker som är för avancerade för Ditt kunnande och inte prova svåra tekniker på någon som är mindre skicklig än Du själv.
 • Håll alltid uppsikt under träningen så att Du inte krockar med någon.