Träningsregler

 • Vi tränar med respekt och hänsyn mot alla – oavsett kön, etnicitet, läggning eller funktionsvariation
 • Vi ska alltid buga
  – när vi går in i och ut ur dojon
  – när vi kliver på och av mattan
  – mot vår träningspartner före och efter varje övning
 • Vi använder tofflor till och från mattan och ställer ytterskorna i skohyllan
 • Vi tränar med varandra, inte mot varandra
 • Vi gör inte mer motstånd än vad instruktören sagt eller träningspartnern bett om
 • Vi respekterar vår träningspartners signaler om att ge upp (avklappning) och släpper omedelbart greppet
 • Vi visar oss inte överlägsna vår träningspartner, utan hjälper hen att uppnå sina mål
 • Vi tränar bara det vår instruktör säger åt oss att träna och lyssnar på vad hen säger
 • Vi kliver inte på eller av mattan under ett pass utan att meddela instruktören
 • Vi använder ett vårdat språk
 • Vi är noga med vår hygien för vår träningspartners skull
 • Naglar skall hållas kortklippta och rena
 • Långt hår ska hållas uppsatt under träning. Alla smycken och liknande ska tas av eller i nödfall tejpas över
 • Gi eller träningskläder ska vara hela och rena
 • Gi ska helst ha svenska ju-jutsuförbundets märke på bröstet och klubbens märke på vänster arm
 • Vi går inte i Gi utan överdragskläder utanför träningshallen
 • Vi håller god ordning i dojons alla utrymmen
 • Vi dricker aldrig på mattan och äter aldrig i dojon. Vi snusar inte eller tuggar tuggummi på mattan.
 • Vi lär aldrig ut eller demonstrerar ju-jutsu-tekniker utanför dojon