Träningsavgift

Träningsavgiften betalas terminsvis och ska vara klubben tillhanda senast 30:e januari för vårterminen respektive 30:e september för höstterminen, därefter tillkommer en påminnelseavgift på 100 kronor.

Det är viktigt att tydligt skriva namnet för den som inbetalningen avser.

Terminsavgiften ska betalas in på:

  • Swish: 123 069 02 48

Eller

  • Klubbens plusgirokonto: 65 62 66-4

Om du inte gått över till Internetbank eller har Swish så finns det inbetalningskort att hämta i dojon.

  • För knattar (barn 6-8 år) som tränar på söndagar är terminsavgiften 600 kronor.
  • För nybörjarbarn MON (9-12 år och även knattar som gått upp i mongruppen) som tränar på måndag och onsdag kl 18.00 är terminsavgiften 1200 kronor (i denna avgift ingår träning två dagar i veckan, medlemsavgift, barnsystembok och MON-pass).
  • För mongraderade som tränar i mon-fortsättningsgruppen på måndagar och onsdagar är terminsavgiften 900 kronor, (i denna avgift ingår träning två ggr i veckan och medlemsavgift).
  • Nybörjare (vuxna och även ungdomar som gått upp i vuxengruppen, men ännu ej graderat till kyugrad) är terminsavgiften 1500 kr (I denna avgift ingår träning minst 2 ggr i veckan, medlemsavgift, systembok och Ju-jutsupass)
  • För kyugraderade är terminsavgiften 1200 kronor, (i denna avgift ingår träning minst 2 ggr i veckan och medlemsavgift)
  • För dangraderade (svartbältade), aktiva instruktörer (med C-instruktörslicens och uppåt) och styrelseledamöter/-suppleanter är terminsavgiften 800 kronor
  • Enbart medlemsavgift är 150 kr per termin eller 300 kr per år

Graderingsavgift för kyu-grader: 150 kronor
Bälte kostar 75 kr