Ju-jutsu

I Högdalens Budoklubb har ju-jutsuträning bedrivits sedan år 1971. Ju-jutsustilen heter Ju-jutsu Kai som är den största ju-jutsustilen i Sverige.  Ju-jutsu Kai står för ett modernt och effektivt självförsvar i en traditionell japansk anda.

Träningen erbjuder allsidig motion och en tuff kampsport med möjlighet till tävling. För barnen ligger träningens tyngdpunkt på självkontroll och koordination istället för på självförsvar. Ju-jutsu tränar upp smidighet, styrka och kondition – samtidigt har vi roligt när vi tränar!

Alla kan träna ju-jutsu.

Killar och tjejer tränar tillsammans och det behövs inga speciella förkunskaper eftersom alla tränar efter sina egna förutsättningar och teknikerna anpassas individuellt. Det betyder att du inte behöver vara smidig eller vig för att börja träna. Vi har en nedre åldersgräns på 7 år, men ingen övre gräns. Ju-jutsu är en individuell idrott som man tränar tillsammans med andra.

Barnträning

Inom Ju-jutsu Kai har ju-jutsuträningen för barn och ungdomar särskilt anpassats efter Svenska Ju-jutsuförbundets etiska normer och med hänsyn till barns fysiska och mentala förmåga. Offensiva tekniker som slag- eller sparktekniker, hårda brytningar mot leder och vapentekniker är därför borttagna från all barnträning. Barnens graderingssystem är därmed inte optimerat för att vara ett funktionellt självförsvar, men alla de tekniker som även barn kan utföra – vilket är majoriteten av alla ju-jutsutekniker – ser likadana ut i barnsystemet som i vuxensystemet. Tanken är också att barn lätt ska kunna övergå till vuxensystemet när de nått rätt mognadsgrad.

Ju-jutsuträningen för barn innebär att barnen gör självförsvarstekniker men att fokuseringen inte ligger på försvarsaspekten utan på rörelseglädjen och koordinationen. Genom träningen övar barnen också upp självkontrollen, förbättrar sin självuppfattning och utvecklar sin självkänsla. I ju-jutsuträningen ingår en hel del disciplin och ceremoniella moment och dessa har även barnen i sin träning.

Genom en idrottsförening får barn förutom en känsla av samhörighet också en mängd andra fördelar jämfört andra barn i samma ålder som inte är med i någon idrottsförening. Studier visar att barn som tränar budo minskar sin aggressivitetsnivå. För en utomstående kanske detta låter märkligt, men vi som tränar kan intyga att det stämmer även för vuxna. Flera studier visar också att barns stressnivåer minskar och barnens känslokontroll ökade av denna typ av träning.

Dessa filmer är inspelade under ett träningsläger i Linköping 2013.
Låt dig väl inspireras.